برگزاری نشست های تخصصی مخاطب شناسی

فعالیت نتیجه محور در پی شناخت درست هدف مطلوب ، مسیر و ویژگیهای مخاطبان بدست می آید. در مقابل طرح های ایده محور ممکن است مستقل از تحقق اثر اجتماعی آن طراحی و اجرا شود و هدف نهان آن ایجاد رضایتمندی در طراح یا مجری به سبب مشاهده تحقق ایده شان است. 

اگر گروه های ترجمه کننده کتاب، هدف خود را خوانده شدن کتاب هایشان گذاشته باشند باید قشر های هدف خود را مشخص کرده باشند و شناخت کافی از ویژگی های مرتبط از ایشان را بدانند.

موسسه گفتمان تمدن نوین اسلامی

موسسه و انتشارات گفتمان تمدن نوین اسلامی در حوزه نشر معارف  و دستاوردهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این موسسه در کنار تولیدات مکتوب به زبان های مختلف، تولیدات چند رسانه ای برای مخاطبان غیر فارسی زبان تولید مینماید.

Image

اطلاعات تماس

تهران - خیابان حافظ - خیابان رشت پلاک 13

02126743697

09352501304

info@icdi.ir