تجربه نگاری کمیته امداد خمینی(ره)

تجربه نگاری کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان بال عاطفی نظام اسلامی ، نیابتا یکی از تکالیف حاکم شرع را ادا می‌کند. این آنچیزی است که پیشکسوتان فلسفه وجودی امداد می نامند.

پروژه تجربه نگاری پیشکسوتان کمیته امداد با انجام مصاحبه با بیش از 50 پیشکسوت امداد انجام شد. این مصاحبه ها در قالب بیش از 150 جلسه و جمعا بیش از 300 ساعت صورت پذیرفت.

نتایج این مصاحبه ها در قالب سه جلد کتاب تدوین شده است. همچنین کتاب  65 صفحه ای توسط آقای محمد حمزه به بررسی مهمترین موضوعات اختصاصی کمیته امداد و تجمیع زوایای دید پیشکسوتان پرداخته است.

  فهرست این کتابچه به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

پیشگفتار

مدیریت سازمانی

دلیل وجود و ماهیت کمیتۀ امداد

مأموریت امداد

تهدید ادغام و پیامد آن

فرهنگ سازمانی، فرهنگ امدادی

ساختار سازمانی و چابک‌سازی

سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش و مدیریت اسناد

ویژگی‌های رئیس و سرپرست امداد

مدیریت مالی در امداد

تأمین منابع مالی

سرمایۀ انسانی در کمیتۀ امداد

پیشکسوتان، سرمایۀ انسانی کمیتۀ امداد

بازرسی و اطلاع کم‌واسطه

گزینش، مرز مهم صیانت از فرهنگ امدادی

فعالیت بین‌المللی کمیتۀ امداد

دلیل فعالیت بین‌المللی در امداد

فعالیت بین‌المللی امداد از منظر کشور‌های رقیب و معاند

نفوذ در قلب‌ها

افغانستان، المپیک NGOها

جلب مشارکت از منابع برون‌مرزی

بازار مصرف برون‌مرزی، تعدیل‌کنندۀ نوسانات داخلی

توانمندسازی و خودکفایی

تغییر رویکرد در اشتغال‌زایی و خودکفایی

مددجویان و مسئلۀ ضرورت اشتغال‌زایی

افزایش ظرفیت اشتغال یا کسب سهم از ظرفیت اشتغال

تولید، تجارت و برند واحد

مسائل حوزۀ فرهنگ

دلیل انجام فعالیت‌های فرهنگی

اولویت و ضرورت برنامه‌های فرهنگی

مسائل اردوهای فرهنگی

مسائل و رویکرد‌های حوزۀ حمایت و سلامت

تعریف فقر و مددجو

تکنولوژی و مسئلۀ تعامل با مددجو

مدد به مددکار

مهاجرت و حاشیه‌نشینی

نظام ارجاع در حوزۀ سلامت و درمان

مراکز نیکوکاری

مسئلۀ مسکن

مدیریت بحران، شاخص کارآمدی

جلب مشارکت‌های مردمی

تغییر رویکرد در جلب مشارکت‌های مردمی

دیدگاه‌های مختلف دربارۀ صندوق صدقات

زکات و فرصت محرومیت‌زدایی

رسانه و افکار عمومی، نقطه‌ضعف بزرگ کمیتۀ امداد

مسئلۀ رسانه و قشر خاکستری

رسانه و بین‌الملل

موسسه گفتمان تمدن نوین اسلامی

موسسه و انتشارات گفتمان تمدن نوین اسلامی در حوزه نشر معارف  و دستاوردهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این موسسه در کنار تولیدات مکتوب به زبان های مختلف، تولیدات چند رسانه ای برای مخاطبان غیر فارسی زبان تولید مینماید.

Image

اطلاعات تماس

تهران - خیابان حافظ - خیابان رشت پلاک 13

02126743697

09352501304

info@icdi.ir

logo-samandehi