کتابها

کتابها

مشخصات

 • نام فارسی جنگ پابرهنه
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 154
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید دقایقی روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 64
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی رنجبر به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 96
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی جنگ به روایت فرمانده
 • ژانر War Analysis
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 270
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید ستاری به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 104
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی روایت نزدیک، هفت مرد در اسارت
 • ژانر Memoir
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 325
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی نامه های فهیمه
 • ژانر Memoir, Women
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 184
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی داستان های کوتاه قرآنی
 • ژانر Short Stories
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 144
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی در نجف
 • ژانر Memoir
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 330
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید کاظمی به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 112
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی پروانه در چراغانی
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 94
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی لبنان
 • ژانر History
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 310
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی عبور از آخرین خاکریز
 • ژانر Memoir
 • قطع جیبی
 • تعداد صفحات 200
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی رسول مولتان
 • ژانر Memoir
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 172
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی چمران مظلوم بود
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 103
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی زندگینامه سیاسی امام خمینی
 • ژانر History
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 364
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی آقای شهردار
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 95
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی آزادی خرمشهر
 • ژانر Memoir, War Analysis
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 37
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید مدق به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 88
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی دختران آفتاب
 • ژانر Novel
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 473
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی حکایت زمستان
 • ژانر Memoir
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 284
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی من مادر مصطفی
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 136
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید عبادیان به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 72
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی سه روز محاصره
 • ژانر Memoir
 • قطع رقعی
 • تعداد صفحات 192
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی زنده باد کمیل
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 110
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی چمران به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 64
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی پا به پای باران
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 54
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی مدال و مرخصی
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 71
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی جشن حنابندان
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 416
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی شهید بابایی به روایت همسر شهید
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 64
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی زمین ناله میکند
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 275
 • زبان ترجمه انگلیسی

مشخصات

 • نام فارسی پابرهنه در وادی مقدس
 • ژانر Memoir
 • قطع پالتویی
 • تعداد صفحات 160
 • زبان ترجمه انگلیسی

موسسه گفتمان تمدن نوین اسلامی

موسسه و انتشارات گفتمان تمدن نوین اسلامی در حوزه نشر معارف  و دستاوردهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این موسسه در کنار تولیدات مکتوب به زبان های مختلف، تولیدات چند رسانه ای برای مخاطبان غیر فارسی زبان تولید مینماید.

Image

اطلاعات تماس

تهران - خیابان حافظ - خیابان رشت پلاک 13

02126743697

09352501304

info@icdi.ir